Start

      Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców Rada Miejska w Brodnicy postanowiła podjąć uchwałę mającą na celu wdrożenie w Brodnicy konsultacji społecznych zwanych Budżetem Obywatelskim.
      Uchwała ma na celu przede wszystkim zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy ważne dla miasta, budować społeczeństwo obywatelskie a także zwiększać współpracę mieszkańców z władzami miasta. Budżet Obywatelski wpłynie na wzrost poczucia uczestnictwa mieszkańców w procesie rozwoju miasta a także pozwoli mieszkańcom na wdrożenie w życie własnych pomysłów. Istotnym aspektem będzie również zwiększenie roli radnych, którzy powinni wspierać mieszkańców w opracowaniu projektów, jak również czuwać nad prawidłowością przebiegu całego procesu, co przełoży się na ułatwienie i zacieśnienie współpracy między mieszkańcami a radnymi.

Budżet Obywatelski 2024:

Uchwała Nr XXXVIII/323/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Brodnicy

Uchwała Nr LVII/462/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 stycznia 2024r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Brodnicy

Budżet Obywatelski 2022:
Uchwała Nr XXXVIII/323/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Brodnicy

Budżet Obywatelski 2021:
Uchwała Nr XVI/147/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego;

Budżet Obywatelski 2020:
– Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego;

Budżet Obywatelski 2018/2019:
– Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 .10.2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego;
Uchwała Nr XXII/201/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.02.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego;
Uchwała Nr XXX/276/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

      Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców określoną część budżetu miejskiego. Dzięki temu każdy z nas może zgłosić a potem w głosowaniu zdecydować, na co te pieniądze zostaną wydane.

Od dnia 15.02. 2024 r. do 15.03. 2024 r. mieszkańcy Brodnicy będą mogli składać wnioski do budżetu na 2025 rok.