Start

Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców Rada Miejska w Brodnicy postanowiła podjąć uchwałę mającą na celu wdrożenie w Brodnicy konsultacji społecznych zwanych Budżetem Obywatelskim.
Uchwała ma na celu przede wszystkim zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy ważne dla miasta, budować społeczeństwo obywatelskie a także zwiększać współpracę mieszkańców z władzami miasta. Budżet Obywatelski wpłynie na wzrost poczucia uczestnictwa mieszkańców w procesie rozwoju miasta a także pozwoli mieszkańcom na wdrożenie w życie własnych pomysłów. Istotnym aspektem będzie również zwiększenie roli radnych, którzy powinni wspierać mieszkańców w opracowaniu projektów, jak również czuwać nad prawidłowością przebiegu całego procesu, co przełoży się na ułatwienie i zacieśnienie współpracy między mieszkańcami a radnymi.

– Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 .10.2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego;
Uchwała Nr XXII/201/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.02.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego;
Uchwała Nr XXX/276/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców określoną część budżetu miejskiego. Dzięki temu każdy z nas może zgłosić a potem w głosowaniu zdecydować, na co te pieniądze zostaną wydane.

Od dnia 16.01. 2018 r. do 15. 02. 2018 r. mieszkańcy Brodnicy mogą składać wnioski do budżetu miasta na 2019 rok.
Na Budżet Obywatelski została przeznaczona kwota 615.000,00 zł.