Dokumenty dotyczące Budżetu Obywatelskiego

–  w wersji elektronicznej dostępne są na stronie:
www.bip.brodnica.pl

– w wersja papierowa w Urzędzie Miejskim Brodnicy, w:

– punkcie informacji (hol Urzędu)

– kancelarii ogólnej (pokój 101 – parter)