Dokumenty dotyczące budżetu obywatelskiego

–  w wersji elektronicznej dostępne są na stronie:
www.brodnica.pl zakładka „budżet obywatelski”
www.bip.brodnica.pl

– w wersja papierowa w Urzędzie Miejskim Brodnicy