Harmonogram dla Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

od 16.01.2019 r. do 15.02.2019 r. – składanie projektów

od 16.02.2019 r. do 30.04.2019r. –  weryfikacja zgłoszonych projektów

od 1.05.2019 r. do 15.05.2019 r. – zapoznanie mieszkańców z przyjętymi projektami

od 16.05.2019 r. do 31.05.2019 r. – głosowanie

od 1.06. 2019 r. do 10.06.2019 r.-  liczenie głosów

do 20.06.2019 r. – ogłoszenie wyników