Harmonogram dla Budżetu Obywatelskiego

od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. – składanie projektów

od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r. –  weryfikacja zgłoszonych projektów

od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. – procedura odwoławcza

od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r. – zapoznanie mieszkańców z przyjętymi projektami

od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. – głosowanie

od 16.09. 2023 r. do 15.10.2023 r.-  liczenie głosów

do 30.10.2023 r. – ogłoszenie wyników