Harmonogram dla Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. – składanie projektów

od 16.09.2021 r. do 10.10.2021 r. –  weryfikacja zgłoszonych projektów

od 11.10.2021 r. do 25.10.2021 r. – procedura odwoławcza

od 11.10.2021 r. do 25.10.2021 r. – zapoznanie mieszkańców z przyjętymi projektami

od 26.10.2021 r. do 10.11.2021 r. – głosowanie

od 12.11. 2021 r. do 30.11.2021 r.-  liczenie głosów

do 01.12.2021 r. – ogłoszenie wyników