Harmonogram dla Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r. – składanie projektów

od 16.09.2020 r. do 10.10.2020 r. –  weryfikacja zgłoszonych projektów

od 11.10.2020 r. do 25.10.2020 r. – procedura odwoławcza

od 11.10.2020 r. do 25.10.2020 r. – zapoznanie mieszkańców z przyjętymi projektami

od 26.10.2020 r. do 10.11.2020 r. – głosowanie

od 12.11. 2020 r. do 30.11.2020 r.-  liczenie głosów

do 01.12.2020 r. – ogłoszenie wyników