Wyniki weryfikacji projeków

Wyniki weryfikacji projektów

Lp. Numer projektu Data wpływu Tytuł projektu Wartość Krótki opis UWAGI
1. 1/2017 06.02.2017 Brodnicka siłownia  na świeżym powietrzu czyli outdoor fitness 42.100,00 zł Zewnętrzna siłownia przy  Szkole Podstawowej nr 1 Przyjęty
2. 2/2017 10.02.2017 Posprzątaj po swoim psie w centrum miasta 17.006,00 zł Zakup i montaż  koszy na psie odchody wraz z zapasem zestawów higienicznych

(centrum miasta)

Odrzucony

(projekt generuje koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, projekt narusza prawa osób trzecich – prawo własności)

3. 3/2017 10.02.2017 Osiedlowy plac zabaw działka nr 1-3070 przy

ul. Fryderyka Chopina

116.400,00 zł Budowa placu zabaw przy ul. Fryderyka Chopina Przyjęty
4. 4/2017 13.02.2017 Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej 50.000,00 zł Plac zabaw i zewnętrzna siłownia przy

ul. Truskawkowej

Przyjęty
5. 5/2017 13.02.2017 Poprawienie bezpieczeństwa wokół osiedli Polna oraz Jana III Sobieskiego w Brodnicy przez montaż instalacji monitoringu 63.000,00 zł Instalacja kamer  monitoring Odrzucony

(projekt generuje koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, projekt narusza prawa osób trzecich – prawo własności, zadanie nie znajduje się  w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Brodnica)

6. 6/2017 13.02.2017 „Kosze  na śmieci  w zasięgu wzroku” – posprzątaj po swoim psie na Michałowie 15.407,00 zł Zakup i montaż  koszy na psie odchody wraz z zapasem zestawów higienicznych           (Osiedle Michałowo) Odrzucony

(projekt generuje koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu)

7. 7/2017 14.02.2017 Zadaszenie i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego  w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy 465.000,00 zł Zadaszenie i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego  w Gimnazjum nr 1 Przyjęty
8. 8/2017 14.02.2017 Miejsca parkingowe przy ul. Polnej i

ul. Jana III Sobieskiego

179.372,34 zł

wartość zadania przeszacowana przez komisję 370 000,00 zł

Budowa parkingu na 51 miejsc postojowych ok. 1611 m kw. Przyjęty
9. 9/2017 14.02.2017 Wielopokoleniowy Plac Rekreacji 140.000,00 zł Plac zabaw z siłownią zewnętrzną zlokalizowany pomiędzy ul. Stanisława Wyspiańskiego a ul. Wincentego Witosa (boisko do piłki koszykowej) Przyjęty
10. 10/2017 14.02.2017 Pergola Chopina 59.587,80 zł Park Chopina przy ul. Kamionka w Brodnicy                    (renowacja sceny, budowa pergoli, zakup leżaków i krzeseł) Odrzucony

(projekt generuje koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu)

11. 11/2017 14.02.2017 Modernizacja schodów wejściowych do budynku Przedszkola Marii Konopnickiej przy ulicy Wyspiańskiego 13 13 800,00 zł Modernizacja schodów wejściowych do Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Brodnicy przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 13 również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Odrzucony

(brak listy poparcia dla projektu przez co najmniej 10 pełnoletnich mieszkańców)

12. 12/2017 14.02.2017 Wiata wypoczynkowa na obwodnicy miasta 16 926,00 zł Zamontowanie wiaty wypoczynkowej na obwodnicy (poszerzenie nasypu przy chodniku i ścieżce rowerowej, wyłożenie terenu pod wiatę kostką brukową, wyposażenie wiaty w stojaki rowerowe, ławki, stół i kosz na śmieci) Przyjęty
13. 13/2017 14.02.2017 Sztuczne lodowisko sezonowe 525 105,00 zł Lodowisko sezonowe, chłodzone agregatem, dobranym na temperatury do +15 stopni Celsjusza.(do użytkowania w okresie od listopada do marca). Teren OSiR, obok treningowego boiska piłkarskiego lub przy Szkole  Podstawowej nr  4. Odrzucony

(projekt generuje koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu)

14. 14/2017 14.02.2017 Renowacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy 375 000,00 zł Przygotowanie pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną, 6-torowej bieżni o dł. 120 m, przygotowanie skoczni do skoku w dal, przygotowanie budynku szatniowo-sanitarnego, przygotowanie miejsc dla kibiców Przyjęty
15. 15/2017 15.02.2017 Integralnia 214 000,00 zł Integralnia, miejsce składające się z placu zabaw, siłowni zewnętrznej i toru ćwiczeń orientacji przestrzennej dla osób z niepełnosprawnością ruchu i wzroku. Teren zielony przylegający do BDK.

 

Przyjęty
16. 16/2017 15.02.2017 Miasteczko RD 180 000,00 zł Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego (teren Gimnazjum nr 1 przy ul. Wiejskiej 6) MRD zapewni należyte szkolenie oraz możliwość przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. Przyjęty
17. 17/2017 15.02.2017 Mural-Mazurska 25 000,00 zł Artystyczne malowidło ścienne, na podstawie złożonego projektu muralu. Lokalizacja: ul. Mostowa 12 Odrzucony

(projekt narusza prawa osób trzecich – w szczególności prawa własności)

18. 18/2017 15.02.2017 Budowa boisk 286 000,00 zł Budowa dwóch ogólnodostępnych boisk-boisko do piłki nożnej, siatkówki/koszykówki oraz siłowni zewnętrznej. Lokalizacja: ul. Świętokrzyska/Tatrzańska Odrzucony

(projekt narusza prawa osób trzecich)

19. 19/2017 15.02.2017 Rozbudowa ulicy Kościelnej w Brodnicy o dodatkowy pas ruchu z zatoką autobusową od przepompowni ścieków do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza 341 715,00 zł Rozbudowa ulicy Kościelnej w Brodnicy o dodatkowy pas ruchu (prawoskręt) z zatoką autobusową od przepompowni ścieków do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza Odrzucony

(projekt narusza prawa osób trzecich  w tym prawo własności)

20. 20/2017 15.02.2017 Modernizacja i remont szkolnego basenu kąpielowego Etap I 522 000,00 zł Modernizacja części socjalnej obiektu. Lokalizacja: ul. Matejki 5 Odrzucony

(nie spełnia kryterium ogólnodostępności)

 

21. 21/2017 15.02.2017 System internetowej rezerwacji brodnickich obiektów sportowych 17 000,00 zł System internetowej rezerwacji brodnickich obiektów sportowych takich jak: Hala sportowa, boiska typu Orlik, Basen itp. Odrzucony

(projekt stanowi realizację części zadania, w tym sporządzenia projektu bądź planu przedsięwzięcia  lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków  na projektowanie; projekt nie znajduje się  w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Brodnica)

22. 22/2017 16.02.2017 Rozbudowa parkingu dla mieszkańców osiedla 5 882,00 zł Rozbudowa parkingu pomiędzy blokami  przy ul. Stanisława Wyspiańskiego i Wincentego Witosa. Odrzucony

(formularz wpłynął po terminie)